Ομιλίες

Συνέδριο: «Φέτα 2018 – Προκλήσεις και προοπτικές»

Ημερίδα: «Πωλήσεις, συσκευασία και διείσδυση της Φέτας σε νέες αγορές»

Β2Β Συνάντηση «Συνεργασία παραγωγών και εξαγωγές» 

Ημερίδα: «Η συμβολή της Φέτας στην Ελληνική Τουριστική Βιομηχανία»

α) Φέτα και ξενοδοχειακός κλάδος

β) Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού «Οι δρόμοι της Φέτας»

 Ημερίδα: «Νέα επιχειρηματικότητα - Είσοδος νέων επιχειρηματιών στο κλάδο της φέτας»

  • «Παγκόσμιες τάσεις στον Αγροδιατροφικό τομέα», κ. Ρότσιος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Διευθυντής του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
  • «Παγκόσμιες τάσεις στην αγορά γαλακτοκομικών», κα Αλεξάνδρα Μέγα, Διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων
  • «Πώς μπορεί κάποιος να γίνει γαλακτοπαραγωγός», κ. Αναστάσιος Τσιάρας, Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα
  • «Αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία για νέους παραγωγούς», κ. Γεωργακάκης Αντώνης, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
  • «Συνεταιρισμός και νέα επιχειρηματικότητα» κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, Γενικός Γραμματέας «ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ»
  • «Πως η συνεταιριστική ιδέα συμβάλει στη δημιουργία προϊόντων σταθερής ποιότητας», κ. Γεώργιος Μηλιώνης, Πρόεδρος Γάλα Ελάςς Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας

Ημερίδα: «Η διατροφική αξία της φέτας»

Ακολουθήστε μας: